24/7
Sáng 12/10/2018, Trường Đại học Điện lực (EPU) phối hợp với Viện Nghiên ...
Hội thảo với sự tham gia của TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh; TS. Trần Khánh Lâm - đại diện VACPA; Ông Nguyễn Đạt Minh - đại diện TOYOTA Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Hoàng - đại diện Công ty CP Misa; Bà Lê Thị Hậu - đại diện ACCA; PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện ...
> View More

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp xuất khẩu
Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp xuất khẩu
Ngày 20/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, ...
Đối tác
Trở lại đầu trang