Lịch sự kiện
Những sự kiện kinh tế nổi bật dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 02/07/2018 - 31/07/2018
 Ngày 2/7:-Chính phủ họp trực tuyến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng với các bộ, ngành, địa phương.Ngày 3/7:-Bộ Tài chính tổ chức hội thảo "Hành trình hội nhập Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi Chính phủ số đối với ngành tài chính".-VCCI tổ chức họp thông tin báo chí trước thềm Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF).Ngày ...
> View More

Đối tác
Trở lại đầu trang