Lịch sự kiện
Ngày 17/10 sắp tới, Sở KH&CN Hà Giang phối hợp với Cục Phát triển thị trường ...
Diễn đàn nhằm định hướng chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời thảo luận về các vấn đề xây dựng cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tỉnh Hà Giang.Tất cả sẽ được chia sẻ khi tham gia Diễn đàn:“Kết nối, kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Hà Giang 2018”- Thời gian: Khai mạc 8h00, ngày 17/10/2018- Địa điểm: Khách sạn Hà ...
> View More

Đối tác
Trở lại đầu trang