Lịch sự kiện
Ngày 18/06/2019 Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức ...
Chương trình được thiết kế nhằm tạo một diễn đàn đa chiều, thảo luận về tình hình kinh tế và phát triển kinh doanh trên thế giới và Việt Nam. Diễn đàn sẽ là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhìn lại toàn cảnh nền kinh tế và đinh hướng cho những năm tiếp theo; thảo luận và ...
> View More

Đối tác
Trở lại đầu trang