<a href="/tin-tuc/bao-chi-voi-bcsi" title="Báo chí với BCSI" rel="dofollow">Báo chí với BCSI</a>
Nhằm phân tích những lợi thế cũng như những khó khăn của ngành bán lẻ trước tác ...
Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan truyền thông báo chí.TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động lớn đến mọi lĩnh vực ...
> View More

Hội nghị Doanh nghiệp Xã hội và phát triển bền vững
Hội nghị Doanh nghiệp Xã hội và phát triển bền vững
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) tổ chức chương trình “Hội nghị Doanh nghiệp xã hội và Phát triển bền vững” ...
Diễn đàn: Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019
Diễn đàn: Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019
Ngày 12/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức “Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019”. Diễn đàn đã ...
Trở lại đầu trang