Báo chí với BCSI
Hiện nay, tiêu dùng xanh đã dần trở nên phổ biến ở các nước đang phát triển, ...
 Số lượng người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm sinh thái thân thiện gần đây cho thấy, thị trường của các sản phẩm thân thiện môi trường đang mở rộng. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, nắm bắt xu hướng xanh của hiện tại và tương lai.Tại Hội thảo “Chiến lược thương hiệu gắn với ...
> Xem chi tiết

Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai
Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật tổng quan về thị trường, cung cấp các giải pháp quản trị thương hiệu, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Khoa Marketing – Trường Đại ...
Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai
Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai
Nhằm hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, đơn vị cập nhật tổng quan về thị trường, các xu hướng tiêu dùng mới cũng như cung cấp các giải pháp quản trị thương hiệu,Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và ...
Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai
Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai
Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức Hội thảo “Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai”, nhằm hỗ trợ ...
Quản trị thương hiệu để hướng tới tương lai
Quản trị thương hiệu để hướng tới tương lai
Thực tế chỉ ra rằng, việc xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu là nhu cầu thiết thực đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản trị và phát triển bền vững thương hiệu nhằm mục ...
Kinh tế năng lượng và những triển vọng
Kinh tế năng lượng và những triển vọng
Hội thảo “Kinh tế năng lượng và triển vọng” là cơ hội để các nhà quản lý, các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng năng lượng trong sản xuất ...
Đối tác
Trở lại đầu trang