Báo chí với BCSI
Ngày 15/05, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh ...
Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được ...
> View More

Diễn đàn: Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019
Diễn đàn: Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019
Ngày 12/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức “Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019”. Diễn đàn đã ...
Đối tác
Trở lại đầu trang