Báo chí với BCSI
Sáng 22/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo Diễn ...
Tham dự Diễn đàn có sự tham gia của Đại diện một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương; đại diện UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích tiêu biểu trong phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện các Hiệp hội, ngành ...
> View More

Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018
Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018
Ngày 19/6 tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018 nhằm đánh giá ...
Đối tác
Trở lại đầu trang