<a href="/tin-tuc/bao-chi-voi-bcsi" title="Báo chí với BCSI" rel="dofollow">Báo chí với BCSI</a>
Nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục những khó khăn và thách thức còn tồn đọng, ...
Năm 2020 là năm thế giới và Việt Nam đã và đang chịu đựng những tác động tiêu cực đến các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngành công nghiệp khí đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam cũng gặp phải nhiều khó khăn và bất ổn: giá LPG biến động lớn, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chiếm ...
> View More

Trở lại đầu trang