Chương trình Hội thảo Khoa học Quốc gia: "TĂNG TRƯỞNG XANH: Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu COVID"

Chương trình Hội thảo Khoa học Quốc gia: "TĂNG TRƯỞNG XANH: Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu COVID"

Lịch trình chính thức của chương trình Hội thảo Khoa học Quốc gia: "TĂNG TRƯỞNG XANH: Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu COVID" ngày 10/10/2020 được tổ chức tại Đại học Quy Nhơn (Quy Nhơn - Bình Định).


                                               

TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN

VIỆN NCCL THƯƠNG HIỆU VÀ CẠNH TRANH

TRƯỜNG ĐH ĐIỆN LỰC

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - ĐHQG HÀ NỘ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA:

“TĂNG TRƯỞNG XANH – TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP HẬU COVID”

Buổi thứ nhất: Sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Phiên Tư vấn doanh nghiệp

 

1.1

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

Từ 7h30 – 8h00

1.2

Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Từ 8h00 -  8h05

1.3

Giới thiệu Đoàn chủ trì Phiên Tư vấn:

1. PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn

2. TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng, Viện NC Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

3. PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Điện Lực

4. PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

1.4

Giới thiệu Đoàn thư ký ghi chép Phiên Tư vấn:

1. TS. Nguyễn Ngọc Tiến – Trường Đại học Quy Nhơn

2. TS. Nguyễn Ngọc Thía – Trường Đại học Điện Lực

1.5

Thông qua Chương trình Tư vấn

Từ 8h05 – 8h10

1.6

Phát biểu chào mừng của đại diện Ban tổ chức

Trình bày: PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Đại diện các đơn vị đồng tổ chức

Từ 8h10 – 8h20

1.7

Cảm ơn và tặng hoa cho các đơn vị, tổ chức tài trợ cho Phiên Tư vấn

Từ 8h20 – 8h30

1.8

Nội dung Phiên tư vấn- Điều Phối: TS Võ Trí Thành

 

1.8.1

Nội dung 1: Ảnh hưởng của đại dịch và chiến lược hành động đón đầu sau Covid.

+ Nhận định về ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch

+ Ảnh hưởng và cơ hội từ đại dịch với doanh nghiệp Việt Nam

trình bày: TS. Võ Trí Thành - Chuyên gia kinh tế

Từ 8h30 – 9h00

1.8.2

 

Nội dung 2: Đổi mới sáng tạo trong Quản trị nội bộ nhằm nâng cao năng suất và tiền lực cho doanh nghiệp Hậu Covid

Trình bày: 1. TS. Nguyễn Văn Đức - Chuyên gia tư vấn DN

Từ 9h00 – 9h30

1.9

Giải lao – Tiệc trà, cà phê, trái cây

Từ 9h30 – 10h00

1.8.3

Thảo luận, câu hỏi và giải đáp

Từ 10h00 – 11h00

1.11

Tổng kết và bế mạc Phiên Tư vấn

Từ 11h10 – 11h15

1.12

Chụp hình lưu niệm

Từ 11h15 – 11h30

 

Buổi thứ hai: Chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

2

Phiên Chuyên môn

 

2.1

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

Từ 13h30 – 14h00

2.2

Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Từ 14h00 -  14h05

2.3

Giới thiệu Đoàn chủ trì Hội thảo:

1. PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn

2. PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Điện Lực

3. TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng, Viện NC Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

4. PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

2.4

Giới thiệu Đoàn thư ký Hội thảo:

1. TS. Nguyễn Ngọc Tiến – Trường Đại học Quy Nhơn

2. TS. Nguyễn Ngọc Thía – Trường Đại học Điện Lực

2.5

Thông qua Chương trình Hội thảo

Từ 14h05 – 14h10

2.6

Phát biểu đề dẫn và chào mừng của đại diện Ban tổ chức: Tăng trưởng xanh – Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu Covid

Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền - Đại diện các đơn vị đồng tổ chức

Từ 14h10 – 14h20

2.7

Cảm ơn và tặng hoa, kỷ niệm chương cho các đơn vị tham gia đồng tổ chức

Từ 14h20 – 14h30

2.8

Phiên Thứ nhất: Tác động của Đổi mới quản lý và Vốn trí tuệ đến tăng trưởng xanh

 

2.8.1

Báo cáo tham luận 1:

Chủ đề: Các nhân tố tác động tới hoạt động đổi mới quản lý và kết quả hoạt động tại các công ty  điện lực thuộc tổng công ty điện lực miền Bắc

Người trình bày: PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Từ 14h30 – 14h50

2.8.2

Báo cáo tham luận 2:

Chủ đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động các công ty công nghệ trong bối cảnh kinh tế số.

Người trình bày: ThS.Lê Thị Mỹ Tú

Từ 14h50 – 15h10

2.8.3

Thảo luận Phiên thứ nhất

Từ 15h10 – 15h40

2.9

Giải lao – Tiệc trà, cà phê, trái cây

Từ 15h40 – 16h00

2.10

Phiên thứ hai: Quản trị công ty trong bối cảnh tăng trưởng xanh

 

2.10.1

Báo cáo tham luận 3:

Chủ đề: Tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết Việt Nam.

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Hương Liên

Từ 16h00 – 16h20

2.10.2

Thảo luận Phiên hội thảo thứ hai

Từ 16h20 – 16h50

2.11

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

Từ 16h50 – 17h00

2.12

Chụp hình lưu niệm

Từ 17h00 – 17h15

 

 

 

 

Trở lại đầu trang