Hội nghị Doanh nghiệp Xã hội và phát triển bền vững

Hội nghị Doanh nghiệp Xã hội và phát triển bền vững

Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) tổ chức chương trình “Hội nghị Doanh nghiệp xã hội và Phát triển bền vững” vào sáng ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội.


Hội nghị có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia kinh tế được kì vọng sẽ là nơi tháo gỡ khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xã hội (DNXH) nói riêng và đề cao tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, lan tỏa nhiều hơn nữa tới các tổ chức và cá nhân về sứ mệnh phát triển bền vững vì cộng đồng, cũng như đề xuất các giải pháp mới phù hợp với tình hình phát triển xã hội hiện đại khi hướng tới mục tiêu phát triển bền vững chung dựa trên các yếu tố xã hội, thông qua việc đối thoại thẳng thắn giữa các nhà quản lí chính sách và các doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng biên tập Tạp chí Lê Xuân Đình khẳng định: Nhiều DNXH đã có đóng góp quan trọng vào chuỗi cung cấp sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn, sạch cho xã hội. Nhiều DNXH với ý tưởng sáng tạo thành công đã góp phần hỗ trợ Chính phủ trong giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các nhóm yếu thế, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khu vực DNXH đã và đang hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường một cách bền vững. Tuy nhiên, những khó khăn doanh nghiệp gặp phải đang cần sự chung tay hỗ trợ thiết thực của hệ thống chính trị và xã hội. DNXH tại Việt Nam đang hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, thủ công mỹ nghệ, truyền thông cộng đồng, nông nghiệp, bảo vệ môi trường... Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, 68% số DNXH có hoạt động hướng tới xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập cho nhóm người yếu thế thông qua giáo dục đào tạo nghề, tăng cường kỹ năng và kiến thức. Trong những năm qua, mô hình DNXH tồn tại dưới nhiều hình thức tổ chức và địa vị pháp lý khác nhau như: doanh nghiệp thông thường, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp xã hội đăng ký theo Luật Doanh nghiệp 2014. DNXH ở Việt Nam đang tiếp tục phát triển, mở rộng và được xã hội tôn vinh.

Xem thêm thông tin về chương trình tại:

 1. http://doanhnghiepthuonghieu.vn/thao-go-kho-khan-de-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung.html
 2. https://congluan.vn/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-xa-hoi-post67133.html
 3. https://bnews.vn/giai-phap-nao-cho-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung-/132318.html
 4. http://thanhnienviet.vn/2019/08/28/hoi-nghi-doanh-nghiep-xa-hoi-va-phat-trien-ben-vung
 5. http://songmoi.vn/doanh-nghiep-xa-hoi-vuot-len-giong-to-86699.html
 6. https://enternews.vn/doanh-nghiep-xa-hoi-can-mot-loi-di-rieng-156802.html
 7. https://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/doanh-nghiep-xa-hoi-co-trien-vong-phat-trien-kha-quan-276816.html
 8. http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=44009&idcm=188
 9. http://thoibaonganhang.vn/tim-giai-phap-go-kho-cho-doanh-nghiep-xa-hoi-91526.html
 10. http://thoibaonganhang.vn/phat-trien-doanh-nghiep-xa-hoi-hut-hoi-tu-chinh-sach-91556.html
 11. https://doanhnhanviet.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/thao-go-kho-khan-de-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung-5992.html
 12. https://thegioitiepthi.vn/giai-phap-cho-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung-167113.html
 13. http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14728-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-xa-hoi-la-thuc-day-phat-trien-ben-vung.html
 14. https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/-viet-nam-phai-cong-nhan-doanh-nghiep-tao-tac-dong-xa-hoi-la-doi-tac-chinh-de-dat-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/20190828045912881
 15. http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=424688
 16. https://www.baohomnay.com/Xa-hoi/Viet-Nam-phai-c-ocirc-ng-nhan-doanh-nghiep-tao-t-aacute-c-dong-x-atilde-hoi-l-agrave-doi-t-aacute-c-ch-iacute-nh-de-dat-muc-ti-ecirc-u-ph-aacute-t-trien-ben-vung-2209904.html
 17. http://dangcongsan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-xa-hoi-va-phat-trien-ben-vung-533277.html
 18. http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-08-28/go-rao-can-de-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung-75683.aspx
 19. http://nguoihanoi.com.vn/go--e2-80-98rao-can-e2-80-99-de-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung_254495.html
 20. http://varisme.org.vn/thao-go-kho-khan-de-doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung-n111.html
 21. http://phattrien.vn/doanh-nghiep-xa-hoi-phat-trien-ben-vung-rao-can-co-che
 22. https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/thuc-day-doanh-nghiep-xa-hoi-huong-di-cua-phat-trien-ben-vung-107462.html
 23. https://www.tin247.com/viet_nam_phai_cong_nhan_doanh_nghiep_tao_tac_dong_xa_hoi_la_doi_tac_chinh_de_dat_muc_tieu_phat_trien_ben_vung-3-26200566.html
 24. http://thiduakhenthuongvn.org.vn/kinh-te/cac-nha-khoi-nghiep-xa-hoi-se-dong-vai-tro-thiet-yeu-de-tien-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben
 25. http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=424688
 26. http://vietq.vn/thach-thuc-doanh-nghiep-xa-hoi-danh-da-co-vi-con-cho-d162812.html
 27. https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2603658
 28. https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/ho-tro-doanh-nghiep-xa-hoi-tu-nghi-ngo-den-thieu-vang-chinh-sach/20190831100136928
 29. https://doanhnhanviet.net.vn/y-kien/tu-duy-kinh-doanh-cua-dn-xa-hoi-chinh-la-giai-phap-phat-trien-ben-vung-5996.html

http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14728-phat-trien-doanh-nghiep-xa-hoi-cung-chinh-la-giai-phap-phat-trien-ben-vung.html

Trở lại đầu trang