<a href="/tin-tuc/xa-hoi" title="Xã hội" rel="dofollow">Xã hội</a>
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Viện nghiên cứu ...
Khái niệm Doanh nghiệp Xã hội là một loại hình doanh nghiệp mới xuất hiện ở Việt Nam và đã có những phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, ở nước ta có khoảng 200 tổ chức được xem có đầy đủ các đặc điểm của Doanh nghiệp Xã hội, bên cạnh đó, có hàng chục ngàn tổ chức và doanh ...
> View More

Yeah1 giảm 50% giá cổ phiếu sau khủng khoảng Youtube
Yeah1 giảm 50% giá cổ phiếu sau khủng khoảng Youtube
Giao dịch với giá 127.700 đồng/ cổ phiếu, đây là hiện là giá cổ phiếu YEG giao dịch. Gía cổ phiếu giảm gần 48% so với đầu tháng 3. Đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của cổ phiếu này từ khi niêm yết đến ...
Trở lại đầu trang