<a href="/tin-tuc/xa-hoi" title="Xã hội" rel="dofollow">Xã hội</a>
Chia sẻ về tác động của dịch Covid-19 với kinh tế Việt Nam, TS. Võ Trí ...
Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, điều đó càng tiếp tục được thể hiện rõ trong các giải pháp của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN); từ đó, có thể duy trì sản xuất kinh doanh, nắm bắt cơ hội trước mắt và dài hạn.Trải qua đại dịch Covid-19 càng làm rõ hơn quan điểm về tăng trưởng gắn với việc lấy con người làm ...
> View More

Vượt khó và không ngừng cải cách
Vượt khó và không ngừng cải cách
Chia sẻ về tác động của dịch Covid-19 với kinh tế Việt Nam, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) cho rằng, kinh tế Việt Nam đã không ít lần phải ...
Khẩn cấp tung gói hỗ trợ mới 'cứu' doanh nghiệp
Khẩn cấp tung gói hỗ trợ mới 'cứu' doanh nghiệp
Để vực dậy các doanh nghiệp sau những thiệt hại nặng nề của 4 đợt dịch Covid-19, theo các chuyên gia, cần tiếp tục chính sách giảm chứ không chỉ giãn thuế. Đồng thời, phải đưa ra gói hỗ trợ mới mạnh ...
'Vaccine’ nào cho nền kinh tế?
'Vaccine’ nào cho nền kinh tế?
"Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt đại dịch COVID-19 thì đã có nhưng thực thi chậm đang là một điểm nghẽn đến nền kinh tế vượt khó", TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu ...
Kinh tế 2021: Phục hồi và trắc trở
Kinh tế 2021: Phục hồi và trắc trở
Tiến trình phục hồi của các nước phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch và mức độ khống chế dịch, hiệu lực các chính sách hỗ trợ của chính phủ, và việc tận dụng sự gia tăng trở lại của thương mại và đầu ...
Trở lại đầu trang