Với số liệu phong phú xác thực, chuyên mục Nghiên Cứu của BCSI là "kho" cơ sở lưu trữ tập hợp các báo cáo về nhiều nhóm ngành khác nhau, cập nhật thông tin xuất nhập khẩu, mặt hàng, thị trường cũng như đưa ra những nhận định từ tổng quan đến chi tiết, dự báo những thuận lợi và khó khăn có thể phát sinh.

Với số liệu phong phú xác thực, chuyên mục Nghiên Cứu của BCSI là "kho" cơ sở lưu trữ tập hợp các báo cáo về nhiều nhóm ngành khác nhau, cập nhật thông tin xuất nhập khẩu, mặt hàng, thị trường cũng như đưa ra những nhận định từ tổng quan đến chi tiết, dự báo những thuận lợi và khó khăn có thể phát sinh.

Ngoài ra, tại các báo cáo nghiên cứu của BCSI, bạn đọc có thể tham khảo danh sách các doanh nghiệp đi đầu về hoạt động xuất nhập khẩu trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam. 

Chuyên mục nghiên cứu của BCSI hy vọng là địa chỉ tin cậy, nơi tìm kiếm, tra cứu, cung cấp thông tin, tài liệu MIỄN PHÍ hữu ích để các cơ quan hữu quan, các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp tham khảo, phục vụ tốt hơn cho hoạt động của mình, góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đất nước.  

 


Trở lại đầu trang