<a href="/tin-tuc/thi-truong" title="Thị trường" rel="dofollow">Thị trường</a>
Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí ...
Toàn cảnh Diễn đànDiễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Hà Nội vào sáng 30/3. Diễn đàn do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức, nhằm tạo nên một sự kết nối, chia sẻ tầm nhìn và nhận diện bức tranh thị trường vốn trong kỷ nguyên mới.Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đã cùng ...
> View More

Phát triển thị trường vốn trong kỷ nguyên mới
Phát triển thị trường vốn trong kỷ nguyên mới
Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ KH&ĐT) tổ chức sáng 30/3, nhằm tạo nên một sự kết nối, chia sẻ tầm nhìn và nhận diện bức tranh thị ...
Tăng trưởng xanh: Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu Covid
Tăng trưởng xanh: Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu Covid
Năm 2020, dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến nền kinh tế Thế giới, làm thay đổi cả xu hướng sản xuất, tiêu dùng của các quốc gia. Với Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài toán tái ...
Trở lại đầu trang