<a href="/tin-tuc/nang-luong" title="Năng lượng" rel="dofollow">Năng lượng</a>
Giá năng lượng, kêu gọi đầu tư, tăng tính cạnh tranh và minh bạch thị trường ...
Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức công bố 3 quy hoạch quan trọng gồm Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch dự trữ năng lượng và Quy hoạch điện VIII. Ba quy hoạch trên thể hiện mục tiêu lớn của Việt Nam đối với việc phát triển năng lượng xanh, kinh tế xanh. Nhưng để thực hiện được các quy hoạch nêu trên hay nói cách khác là thành công ...
> View More

Giải pháp nào để năng lượng Việt Nam chuyển sang "xanh"?
Giải pháp nào để năng lượng Việt Nam chuyển sang "xanh"?
Giá năng lượng, kêu gọi đầu tư, tăng tính cạnh tranh và minh bạch thị trường điện là những thách thức lớn để thực hiện quy hoạch năng lượng quốc gia đến năm 2050. Tại tọa đàm “Tìm giải pháp thực hiện ...
Ứng dụng công nghệ xanh để phát triển bền vững
Ứng dụng công nghệ xanh để phát triển bền vững
Phát triển kinh tế tuần hoàn tạo động lực cho cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, giúp bền vững về môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu ...
Xăng dầu còn đứt gãy nếu doanh nghiệp bán lẻ thua lỗ
Xăng dầu còn đứt gãy nếu doanh nghiệp bán lẻ thua lỗ
Nếu vẫn để tình trạng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ do không có chiết khấu, thì thị trường xăng dầu còn nhiều bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ còn xảy ra và Nhà nước cũng thất thu thuế…
Trở lại đầu trang