<a href="/tin-tuc/nang-luong" title="Năng lượng" rel="dofollow">Năng lượng</a>
Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay ...
Trong quá trình thực hiện, hoạt động dầu khí đã phát sinh một số bất cập vướng mắc chưa được điều chỉnh bởi Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, quy định chưa phù hợp hoặc chưa đồng bộ, còn chồng chéo với các quy định pháp luật khác. Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí ...
> View More

Nguy cơ thiếu điện hiện hữu và giải pháp căn cơ
Nguy cơ thiếu điện hiện hữu và giải pháp căn cơ
Nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh trong khi nguồn cung hạn chế, cũng như ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả chưa đồng đều... Do vậy, tiết kiệm điện đang được xem là giải pháp căn cơ cho nền kinh ...
Trở lại đầu trang