<a href="/tin-tuc/nang-luong" title="Năng lượng" rel="dofollow">Năng lượng</a>
Chuyển đổi xanh không chỉ còn là câu chuyện của những cam kết chính trị mà nó ...
Chuyển đổi xanh đang trở thành đòi hỏi của thị trường và chủ đề nóng khi bàn về chuyện kinh doanh sản xuất hiện nay. Ảnh: TLChuyển đổi xanh đang trở thành chuyện “cơm áo, gạo tiền”PV: Chủ đề chuyển đổi xanh được nhắc đến rất nhiều. Trong khi đó, tình hình kinh tế giai đoạn này cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội. Vậy vai trò ...
> View More

Chuyển đổi xanh không chỉ là những cam kết chính trị
Chuyển đổi xanh không chỉ là những cam kết chính trị
Chuyển đổi xanh không chỉ còn là câu chuyện của những cam kết chính trị mà nó đang trở thành đòi hỏi của thị trường, được dẫn dắt bởi thị trường và gắn liền với hoạt động kinh doanh sản xuất. Đây là ...
LNG - Tương lai của ngành Năng lượng Việt Nam
LNG - Tương lai của ngành Năng lượng Việt Nam
Công nghệ hóa lỏng khí được biết đến vào cuối thế kỷ 19. Đến nay, loại khí này ngày càng được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới và trở thành con “át chủ bài” của xu thế năng lượng mới. ...
Trở lại đầu trang