<a href="/tin-tuc/chien-luoc-canh-tranh" title="Chiến lược - Cạnh tranh" rel="dofollow">Chiến lược - Cạnh tranh</a>
Trên cơ sở khái quát thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ...
Trong kỷ nguyên 4.0, những công nghệ nổi bật như dữ liệu lớn, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, blockchain... sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh bằng việc cung cấp các thông tin có giá trị trong việc vận hành hệ thống, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu thị trường, quy hoạch sản xuất... qua đó có thể ...
> View More

Tăng sức cạnh tranh cho du lịch Đông Nam Bộ
Tăng sức cạnh tranh cho du lịch Đông Nam Bộ
Vùng Đông Nam Bộ gồm TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Theo Quy hoạch phát triển vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, lĩnh vực du ...
Chuyển đổi số tăng sức cạnh tranh cho ngành dệt may
Chuyển đổi số tăng sức cạnh tranh cho ngành dệt may
Để đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD trong năm 2024, các doanh nghiệp trong ngành dệt may đang dần chuyển trọng tâm từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững và kinh doanh tuần hoàn. Trong đó, việc ...
Đẩy mạnh chiến lược xanh
Đẩy mạnh chiến lược xanh
Để thúc đẩy quá trình phát triển bền vững một cách toàn diện, hiệu quả và nhanh chóng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số trong kinh tế, xã hội, quản trị, môi trường ...
Nâng cao sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp hỗ trợ
Nâng cao sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp hỗ trợ
Trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài, để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều ý kiến cho rằng, cần tạo hành lang pháp ...
Cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch
Cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch
5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Đây là tín ...
Trở lại đầu trang