SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO

 

PGs. TS Nguyễn Văn Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch Danh dự

 


6c851670beee739e6548d14e058a6211(5).jpg

 

TS. Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch Hội đồng - Phó Viện trưởng

 

TS Võ Trí Thành

TS. Võ Trí Thành

Viện trưởng

 

 

1fc384a79adb53d30a6e1163e8ecb33b(1).jpg

 

 Ông Đặng Hoàng Long

Phó Viện trưởng

 

 
 


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN

 

 

 Tải Hồ sơ năng lực đầy đủ: HỒ SƠ NĂNG LỰC BCSI