SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch Hội đồng Viện

TS. Võ Trí Thành

Viện trưởng

Đặng Hoàng Long

Phó Viện trưởng

 
 
 

 

       

 


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN

 

 

 Tải Hồ sơ năng lực đầy đủ: HỒ SƠ NĂNG LỰC BCSI