<a href="/su-kien" title="Sự kiện" rel="dofollow">Sự kiện</a>
Chiều 14/10, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Reatimes và ...
TS. Võ Trí Thành điều phối GLTTTS. Võ Trí Thành đọc câu hỏi của nhà đầu tư: Có sẵn nguồn vốn lớn thì đương nhiên là dễ dàng hơn trong việc đầu tư, tuy nhiên bỏ ra nguồn vốn lớn thì rủi ro sẽ lớn nếu không có sự tính toán hợp lý và hiệu quả. Nhờ các chuyên gia tư vấn cụ thể hơn về phương thức đầu tư hiệu quả cho từng nhóm nguồn vốn khác nhau: 3-5 ...
> View More

Tương lai chiến lược ngân hàng số tại Việt Nam
Tương lai chiến lược ngân hàng số tại Việt Nam
Nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp đối với chuyển đổi số lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đưa ra chiến lược phát triển các giải pháp số, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực liên quan ...
Trở lại đầu trang