<a href="/su-kien" title="Sự kiện" rel="dofollow">Sự kiện</a>
Giá năng lượng, kêu gọi đầu tư, tăng tính cạnh tranh và minh bạch thị trường ...
Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức công bố 3 quy hoạch quan trọng gồm Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch dự trữ năng lượng và Quy hoạch điện VIII. Ba quy hoạch trên thể hiện mục tiêu lớn của Việt Nam đối với việc phát triển năng lượng xanh, kinh tế xanh. Nhưng để thực hiện được các quy hoạch nêu trên hay nói cách khác là thành công ...
> View More

Giải pháp nào để năng lượng Việt Nam chuyển sang "xanh"?
Giải pháp nào để năng lượng Việt Nam chuyển sang "xanh"?
Giá năng lượng, kêu gọi đầu tư, tăng tính cạnh tranh và minh bạch thị trường điện là những thách thức lớn để thực hiện quy hoạch năng lượng quốc gia đến năm 2050. Tại tọa đàm “Tìm giải pháp thực hiện ...
Trở lại đầu trang