<a href="/tin-tuc/kinh-doanh" title="Kinh doanh" rel="dofollow">Kinh doanh</a>
Sáng 21.9, Tạp chí Nhà đầu tư ra mắt sách "Kinh tế tuần hoàn & những mô hình ...
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, Chủ biên cuốn sách cho biết, xu hướng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta ngày càng thể hiện rõ và đã xuất hiện những mô hình thực tiễn sinh động.Tuy nhiên, để kinh tế tuần hoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu đạt mức phát ...
> View More

Trung Quốc đầu tư gần 4.000 dự án ở Việt Nam
Trung Quốc đầu tư gần 4.000 dự án ở Việt Nam
Tính đến tháng 8 năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã có gần 4.000 dự án ở Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 26 tỷ USD, đứng thứ 6/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trở lại đầu trang