<a href="/tin-tuc/thuong-hieu" title="Thương hiệu" rel="dofollow">Thương hiệu</a>
Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 với chủ đề “Thương hiệu Việt Nam - Vị thế ...
 Toàn cảnh tuần lễ. (Ảnh: ĐCSVN)Ngày 19/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 chủ đề “Thương hiệu Việt Nam - Vị thế mới, giá trị mới”.Trong khuôn khổ "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021" diễn ra từ ngày 19-25/4, có chuỗi hoạt động truyền thông đại chúng, quảng bá ngoài trời, treo băng rôn... ...
> View More

Thương hiệu Việt Nam- Vị thế mới, giá trị mới
Thương hiệu Việt Nam- Vị thế mới, giá trị mới
Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 với chủ đề “Thương hiệu Việt Nam - Vị thế mới, giá trị mới” được tổ chức nhằm tăng cường nhận biết thương hiệu quốc gia và quảng bá sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia ...
Tương lai chiến lược ngân hàng số tại Việt Nam
Tương lai chiến lược ngân hàng số tại Việt Nam
Nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp đối với chuyển đổi số lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đưa ra chiến lược phát triển các giải pháp số, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực liên quan ...
Diễn đàn An ninh năng lượng cho phát triển bền vững
Diễn đàn An ninh năng lượng cho phát triển bền vững
Đảm bảo an ninh năng lượng trên phương diện quốc gia được các chuyên gia kinh tế chia sẻ để có cái nhìn toàn cảnh hơn về vấn đề này. Đồng thời thảo luận về tác động, thách thức mà các doanh nghiệp ...
Trở lại đầu trang