<a href="/tin-tuc/so-huu-tri-tue" title="Sở hữu trí tuệ" rel="dofollow">Sở hữu trí tuệ</a>
Năm 2023, tính riêng vi phạm về sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng ...
Ngày 14/6, Bộ Công Thương phối hợp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội tổ chức hội thảo "Chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử, thương mại truyền thống: Thực trạng và giải pháp trong tình hình mới".Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2023 các lực lượng chức năng đã ...
> View More

"Báo động đỏ" nạn sản xuất, buôn bán hàng giả
"Báo động đỏ" nạn sản xuất, buôn bán hàng giả
Năm 2023, tính riêng vi phạm về sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 5.464 vụ việc, tăng 48% so với cùng kỳ. Đây là thống kê đáng báo động về vi phạm pháp ...
Bảo hộ thương hiệu làng nghề truyền thống
Bảo hộ thương hiệu làng nghề truyền thống
Trong bối cảnh làng nghề truyền thống phải cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm công nghệ, việc bảo hộ thương hiệu, đẩy mạnh nâng cao nhận thức của khách hàng về thương hiệu là điều vô cùng quan ...
Trở lại đầu trang