<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư của Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, doanh nghiệp ...
Trong Talk Show “Nghị định 08 và tình trạng trái phiếu”, ông Nguyễn Đại Hiệp - Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) sẽ có tác động tích cực trong ngắn hạn nhưng về dài hạn, doanh nghiệp (DN) sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.Tranh chấp có thể xuất hiện trong quá ...
> View More

Trở lại đầu trang