<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
Chúng ta đang sống trong một thế giới rất bất định, mặc dù cải cải cách thể chế ...
Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành chia sẻ về những thay đổi mang tính “bước ngoặt” đối với không gian phát triển mới sẽ tác động đến Việt Nam trong tương lai.Chuyên gia kinh tế Võ Trí ThànhTheo chuyên gia Võ Trí Thành, để phát triển bền vững, trước tiên môi trường kinh doanh của Việt Nam phải minh bạch.“Năm 2000 tôi có nêu kiến nghị, chiến lược quan ...
> View More

Bắt tay tạo chuỗi cung ứng giá trị và bền vững
Bắt tay tạo chuỗi cung ứng giá trị và bền vững
Nhằm nâng cao nội lực cho doanh nghiệp Việt, đồng thời gia tăng giá trị hàng Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bên cạnh sự tự nỗ lực, rất cần sự hợp lực hỗ trợ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...
Trở lại đầu trang