<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
Các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải đối diện với nhiều thách thức nhưng nếu ...
Ngành mỹ nghệ và chế biến gỗ của Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu gỗ tăng lần lượt 24,5% và 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đầy thách thức khi các doanh nghiệp (DN) phải đối mặt với nhiều yêu cầu khắt khe từ các thị trường xuất khẩu chính như các quy định chống phá rừng của ...
> View More

Việt Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế ...
Thị trường “mới”, môi giới không thể “cũ”
Thị trường “mới”, môi giới không thể “cũ”
Sau nhiều “bầm dập” từ thị trường, đội ngũ môi giới bất động sản cũ phần lớn đã rơi rụng, số còn lại buộc phải làm mới mình để phải thực sự hiểu sản phẩm, hiểu tệp khách hàng mà mỗi dự án hướng đến.
Trở lại đầu trang