<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
VNG sẽ bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV (có vốn điều lệ đã ...
CTCP VNG đã công bố các tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chính là (1) phương án bán hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ và (2) miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT cũng như bầu lại thành viên HĐQT.Theo đó, HĐQT VNG trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án bán tối đa hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ VNG đang nắm ...
> View More

Tạo nền tảng tăng trưởng bền vững
Tạo nền tảng tăng trưởng bền vững
TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, đánh giá NHNN điều hành chính sách theo sát diễn biến thực tế, nên thanh khoản được đảm bảo tốt hơn nhiều so với ...
Doanh nghiệp bất động sản 'đói' vốn
Doanh nghiệp bất động sản 'đói' vốn
Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp bất động sản “đói” vốn, buộc phải vay ngoài với lãi suất rất cao, hoặc phải bán bớt dự án, sản phẩm bất động sản nhà ở với chiết khấu sâu, thậm chí đến 40% giá hợp ...
Trở lại đầu trang