<a href="/tin-tuc/quan-tri" title="Quản trị" rel="dofollow">Quản trị</a>
Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, thận trọng đã góp phần giữ ổn định ...
Các chính sách tài khóa và tiền tệ của Việt Nam đã giúp nền kinh tế vận hành ổn định và giữ được đà tăng trưởng.Triển vọng của Việt Nam được nâng lên “tích cực”Trong báo cáo mới đây, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard&Poor’s (S&P Global Ratings - trụ sở tại Hoa Kỳ) đã giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam và nâng triển vọng của Việt ...
> View More

Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ doanh nghiệp; trong đó, số hóa trong quản trị hoạt động doanh nghiệp là điều cần sự quan tâm thích đáng.
Bài học cho doanh nghiệp giữa khủng hoảng mùa Covid-19
Bài học cho doanh nghiệp giữa khủng hoảng mùa Covid-19
Bob Chapman được coi là một huyền thoại trong giới lãnh đạo với tinh thần hết mình vì nhân viên. Những bài học của ông vẫn còn giá trị cho đến tận ngày nay, khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cả nền ...
Trở lại đầu trang