<a href="/tin-tuc/quan-tri" title="Quản trị" rel="dofollow">Quản trị</a>
TS. Lê Xuân Nghĩa đề xuất, cho phép ngân hàng tự xóa nợ thay vì phải xin ý kiến ...
Tại Hội thảo "Vấn đề xử lý nợ xấu trong Luật Các tổ chức Tín dụng (sửa đổi)", TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia cho hay cần làm nổi bật tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngân hàng thương mại (NHTM) như cho phép họ tự xoá nợ.Ông cho biết hiện nay xoá nợ phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước ...
> View More

Gỡ khó cho ngân hàng phát hành trái phiếu
Gỡ khó cho ngân hàng phát hành trái phiếu
Phát hành trái phiếu được xem là một trong những kênh quan trọng, mang nhiều lợi thế cho ngân hàng như kỳ hạn huy động vốn dài tạo điều kiện ngân hàng cân đối chỉ số vốn ngắn hạn, cho vay trung dài ...
Cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa
Cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa
Với độ mở nền kinh tế lớn, yêu cầu Việt Nam phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với một tư duy mới và cách tiếp cận mới.Với độ mở nền kinh tế lớn, yêu cầu Việt Nam phải thực hiện công nghiệp ...
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ doanh nghiệp; trong đó, số hóa trong quản trị hoạt động doanh nghiệp là điều cần sự quan tâm thích đáng.
Trở lại đầu trang