<a href="/tin-tuc/quan-tri" title="Quản trị" rel="dofollow">Quản trị</a>
Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sáng tạo ...
Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và sẽ là nền tảng tốt kích thích tăng trưởng kinh tế 2021. Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, trong những năm gần đây và đặc biệt trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nổi lên như một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực ASEAN và thu hút đáng kể một lượng vốn đầu tư ...
> View More

Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Số hóa cho quản trị doanh nghiệp
Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ doanh nghiệp; trong đó, số hóa trong quản trị hoạt động doanh nghiệp là điều cần sự quan tâm thích đáng.
Bài học cho doanh nghiệp giữa khủng hoảng mùa Covid-19
Bài học cho doanh nghiệp giữa khủng hoảng mùa Covid-19
Bob Chapman được coi là một huyền thoại trong giới lãnh đạo với tinh thần hết mình vì nhân viên. Những bài học của ông vẫn còn giá trị cho đến tận ngày nay, khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cả nền ...
Trở lại đầu trang