Lượt xem: 197

Đánh giá tuân thủ quy định pháp luật về đo lường và chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí


Thông tin tài liệu

Đánh giá tuân thủ quy định pháp luật về đo lường và chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí

Giới thiệu:

Quản lý đo lường hiện nay trong kinh doanh khí xuyên suốt từ khâu xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến đến khâu bán lẻ. Với mục tiêu bảo đảm kết quả đo khí chính xác, công bằng, khách quan giữa người mua, người bán, việc kiểm soát về đo lường thực hiện đối với phương tiện đo, phép đo lượng khí. Các phương tiện đo như  cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng, đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng, đồng hồ đo khí công nghiệp, đồng hồ đo khí dân dụng,… phải được phê duyệt mẫu, kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường.

Trở lại đầu trang