Lượt xem: 430

Hàng giả - Hàng nhái và câu chuyện thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ


Thông tin tài liệu

Hàng giả - Hàng nhái và câu chuyện thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Giới thiệu:

Bài phát biểu của ông Vũ Xuân Trường - Thành viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tại Hội thảo: "CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt" sáng ngày 01/07/2020.

Trở lại đầu trang