Lượt xem: 375

Dịch vụ Trung gian Thanh toán - Hành lang pháp lý, thực tiễn triển khai và biện pháp thúc đẩy


Thông tin tài liệu

Dịch vụ Trung gian Thanh toán - Hành lang pháp lý, thực tiễn triển khai và biện pháp thúc đẩy

Giới thiệu:

Dịch vụ Trung gian Thanh toán - Hành lang pháp lý, thực tiễn triển khai và biện pháp thúc đẩy do Ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước trình bày.

Trở lại đầu trang