Lượt xem: 783

Lựa chọn chiến lược thương hiệu cho Doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường mới


Thông tin tài liệu

Lựa chọn chiến lược thương hiệu cho Doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường mới

Giới thiệu:

Bài phát biểu của ThS. Vũ Xuân Trường - Thành viên Hội đồng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) sáng ngày 05/11/2020 tại Diễn đàn “Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020 - 2030” về vấn đề Lựa chọn chiến lược thương hiệu cho Doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường mới.

Trở lại đầu trang