Lượt xem: 171

Nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững từ văn hóa doanh nghiệp


Thông tin tài liệu

Nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững từ văn hóa doanh nghiệp

Giới thiệu:

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Trở lại đầu trang