Lượt xem: 380

Khuynh hướng tiêu dùng online của người Việt


Thông tin tài liệu

Khuynh hướng tiêu dùng online của người Việt

Giới thiệu:

Khuynh hướng tiêu dùng online của người Việt do Bà Đặng Thúy Hà – Giám đốc khu vực phía bắc, Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam trình bày.

Trở lại đầu trang