Lượt xem: 386

Những giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong thương mại điện tử


Thông tin tài liệu

Những giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong thương mại điện tử

Giới thiệu:

Những giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong thương mại điện tử do Ông Cao Xuân Quảng – Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng – Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) trình bày.

Trở lại đầu trang