Lượt xem: 145

Tác động của khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid 19 và giá dầu giảm sâu đến thị trường khí tại Việt Nam


Thông tin tài liệu

Tác động của khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid 19 và giá dầu giảm sâu đến thị trường khí tại Việt Nam

Giới thiệu:

Do đại dịch Covid 19 dẫn tới giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm của ngành dầu khí: xăng, dầu, LPG,..dẫn đến công nghiệp chế biến dầu khí cũng giảm theo.

Trở lại đầu trang