Lượt xem: 179

Tầm nhìn, Văn hóa kinh doanh và Ý thức tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp kinh doanh Gas tại Việt Nam


Thông tin tài liệu

Tầm nhìn, Văn hóa kinh doanh và Ý thức tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp kinh doanh Gas tại Việt Nam

Giới thiệu:

Khí dầu mỏ hoá lỏng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, những quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước ảnh hưởng lớn, thậm chí có yếu tố quyết định đến xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân, sự phát triển lành mạnh của thị trường hàng hóa trước mắt và lâu dài. Các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước phù hợp với thực tiễn hoạt động của thương nhân, của thị trường sẽ tạo cơ sở pháp lý cho thị trường phát triển lành mạnh ở hiện tại và tiềm năng trong tương lai; ngược lại sẽ là rào cản hoạt động sản xuất kinh doanh của thương nhân và sự phát triển của thị trường.

Trở lại đầu trang