Lượt xem: 149

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam


Thông tin tài liệu

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam

Giới thiệu:

Trong thời gian vừa qua, thị trường khí nói chung và thị trường khí LPG nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công Thương đã liên tục cập nhật thông tin của thị trường và ban hành các chủ trương chính sách nhằm hỗ trợ ngành dầu khí các doanh nghiệp khí LPG.

Trở lại đầu trang