Lượt xem: 166

Thanh toán không tiền mặt:Các giải pháp mới cùng ứng dụng thực tế


Thông tin tài liệu

Thanh toán không tiền mặt:Các giải pháp mới cùng ứng dụng thực tế

Giới thiệu:

Thanh toán không dùng tiền mặt giúp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Trở lại đầu trang