Lượt xem: 356

Thế mạnh phát triển giải pháp, ứng dụng trên nền tảng di động


Thông tin tài liệu

Thế mạnh phát triển giải pháp, ứng dụng trên nền tảng di động

Giới thiệu:

Thế mạnh phát triển giải pháp, ứng dụng trên nền tảng di động do Ông Ôn Như Bình – Giám đốc kinh doanh chiến lược VNPAY trình bày.

Trở lại đầu trang