Lượt xem: 432

Thu hút người dùng trong thanh toán trực tuyến và không tiền mặt


Thông tin tài liệu

Thu hút người dùng trong thanh toán trực tuyến và không tiền mặt

Giới thiệu:

Thu hút người dùng trong thanh toán trực tuyến và không tiền mặt do Ông Đào Dương Thành - Giám đốc Phát triển kinh doanh, Kênh Dịch vụ Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần và Dịch vụ MOCA trình bày.

Trở lại đầu trang