Lượt xem: 169

Thực trạng kinh doanh LPG tại Việt Nam, giải pháp và kiến nghị


Thông tin tài liệu

Thực trạng kinh doanh LPG tại Việt Nam, giải pháp và kiến nghị

Giới thiệu:

Tình trạng các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG cạnh tranh không lành mạnh bằng cách chiếm giữ, trao đổi, mua bán các loại chai LPG không thuộc quyền sở hữu gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.

Trở lại đầu trang