Lượt xem: 406

Thực trạng về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến tại Việt Nam: xu hướng trong bối cảnh kinh tế mới


Thông tin tài liệu

Thực trạng về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến tại Việt Nam: xu hướng trong bối cảnh kinh tế mới

Giới thiệu:

Thực trạng về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến tại Việt Nam: xu hướng trong bối cảnh kinh tế mới do Ông Lê Đức Anh – Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) trình bày.

Trở lại đầu trang