Lượt xem: 186

Thực trạng, xu hướng sử dụng khí tại Việt Nam và định hướng chính sách


Thông tin tài liệu

Thực trạng, xu hướng sử dụng khí tại Việt Nam và định hướng chính sách

Giới thiệu:

Nhu cầu tiêu thụ LPG hàng năm tại Việt Nam vào khoảng 2,2 - 2,3 triệu tấn, chủ yếu phục vụ nhu cầu dân dụng và thương mại.

Trở lại đầu trang