Lượt xem: 170

Ứng dụng công nghệ, gia tăng giá trị trong hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam


Thông tin tài liệu

Ứng dụng công nghệ, gia tăng giá trị trong hoạt động kinh doanh LPG tại Việt Nam

Giới thiệu:

Đứng trước yêu cầu mới về phát triển năng lượng của đất nước, theo định hướng chiến lược về phát triển năng lượng quốc gia và theo xu hướng phát triển năng lượng thế giới, ngành Dầu khí nói chung và công nghiệp khí nói riêng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong tương lai.

Trở lại đầu trang