Lượt xem: 174

Văn hóa doanh nghiệp thời Covid 19


Thông tin tài liệu

Văn hóa doanh nghiệp thời Covid 19

Giới thiệu:

Trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, các doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi, thích ứng linh hoạt để tiếp tục tồn tại và phát triển. Gần 2 năm chịu tác động tàn phá của dịch Covid-19, một trong những bài học được rút ra là tạo dựng văn hoá trong doanh nghiệp, điển hình là việc xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chăm lo sức khỏe, an sinh cho người lao động, cũng như tăng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động. 

Trở lại đầu trang