Tọa đàm: Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Tọa đàm: Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Trong những tháng đầu năm 2023, sản xuất nông nghiệp đã đạt được kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng giảm so với cùng kỳ thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung – đóng góp lớn nhất trong ba khu vực kinh tế.


Tuy nhiên nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, giá vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp ở mức cao; thị trường bị thu hẹp, một số thị trường truyền thống gặp khó khăn. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển. Nhiều loại giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư đầu vào còn phụ thuộc việc nhập khẩu.

Ngày 29/8/2023 tới đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức “Tọa đàm: Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam” tại Trung Tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Tổ chức, Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh trân trọng kính mời Quý Đơn vị cử đại diện tham dự Tọa đàm. Ban Tổ Chức rất mong nhận được sự quan tâm tham dự của Quý Đơn vị.

Trở lại đầu trang