Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chương trình Thương hiệu Quốc gia nên thay đổi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
Mặc dù đã tạo được uy tín của chương trình đối với doanh nghiệp, nhưng Thương hiệu Quốc gia vẫn cần chỉnh sửa lại một số tiêu chí nhằm giảm bớt những ...
Tổng kết Hội nghị Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
Nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững thị trường tiêu dùng tại Việt Nam; phát huy năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp, Viện ...
TP HCM hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu sản phẩm
Sáng 20/12, UBND TP HCM tổ chức hội thảo “Phát triển thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp TP". Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp (DN) ...
TP HCM xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp
Xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp của TP HCM không chỉ là mối quan tâm của chính quyền TP mà còn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là ...
Trở lại đầu trang