Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
7 bước xác định thị trường ngách
Không một doanh nghiệp nào có thể phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng. Thị trường mục tiêu càng nhỏ thì càng tốt. Đây được gọi là thị trường ...
Trở lại đầu trang