Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tổng kết Hội nghị Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam
Nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững thị trường tiêu dùng tại Việt Nam; phát huy năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp, Viện ...
Tổng kết Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0
Nhằm nâng cao năng lực để Doanh nghiệp Việt Nam đột phá trong làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0, mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ...
Phát biểu của bà Đặng Thúy Hà - Hội nghị Khuynh hướng Tiêu dùng Việt Nam - YouTube
"Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua " - Bà Đặng Thúy Hà - Giám Đốc Khu vực Miền Bắc - Công ty Nghiên cứu thị trường ...
Thư mời tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng”
Ngày 11/12/2019, Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức “Diễn đàn doanh ...
Trở lại đầu trang