Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thuốc nhỏ mắt vô khuẩn được sản xuất bằng công nghệ khép kín
28/05/2019
Thuốc nhỏ mắt được sản xuất theo công nghệ kín hoàn toàn (BFS), từ tạo lọ, rót nước đến đóng nắp sản phẩm.
Trở lại đầu trang