Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
CJ Hàn Quốc muốn thành lập trung tâm nghiên cứu gạo tại Việt Nam
Chủ tịch Tập đoàn CJ đề xuất ý tưởng hợp tác với Viện Nghiên cứu thực phẩm, Bộ Công Thương tiến hành các nghiên cứu chung nhằm áp dụng công nghệ vào ...
Trở lại đầu trang