Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tìm ra thuộc tính trái ngược với kẻ dẫn đầu, thương hiệu mới có cơ hội sống sót
Đó là bài học được rút ra từ nhiều thương hiệu lớn như: Gillette, Burger King hay cuộc chiến giữa Coca Cola và Pepsi.
Chiến lược cạnh tranh thú vị của Burger King
Hamburger Whopper với giá chỉ 1 cent (gần bằng 232 VNĐ) chỉ bán cho những khách đặt hàng qua ứng dụng Burger King, nhưng phải ở trong phạm vi cửa ...
Sai lầm trong truyền thông của Burger King
Video quảng cáo việc ăn burger bằng đũa của Burger King bị nhiều người dùng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram hay thậm chí cả Weibo chỉ ...
Trở lại đầu trang