Báo cáo xuất nhập khẩu ngành Xăng dầu năm 2022

Giới thiệu

Với thế mạnh là nhà cung cấp hàng đầu những phân tích và dự báo chuyên sâu về các ngành, Trung tâm thông tin Vibiz.vn phối hợp cùng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đưa ra báo cáo về doanh nghiệp xuất nhập khẩu Xăng dầu năm 2022.

Nội dung cung cấp trong báo cáo đa dạng, toàn diện từ tình hình xuất nhập khẩu chung (kim ngạch, mặt hàng, thị trường, top các doanh nghiệp xuất nhập khẩu), đến chi tiết xuất nhập khẩu từng mặt hàng xăng dầu: Xăng các loại; Nhiên liệu bay, Dầu diesel (thị trường xuất nhập khẩu, top doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo chủng loại), đồng thời kết hợp đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội phát triển của ngành xăng dầu nói chung, và thế mạnh, thách thức đối với từng mặt hàng xăng dầu xuất nhập khẩu.

Trở lại đầu trang