Đề xuất các giải pháp về An ninh năng lượng phù hợp với định hướng phát triển Năng lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Vy - Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam về vấn đề "Đề xuất các giải pháp về An ninh năng lượng phù hợp với định hướng phát triển Năng lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050" tại Diễn đàn An ninh năng lượng cho Phát triển bền vững được tổ chức sáng ngày 22/12/2020 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang