Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới”

Giới thiệu

Tài liệu và bài phát biểu của các diễn giả tại diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” được tổ chức lúc 8h00 ngày 30/3/2021 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Trở lại đầu trang