Mobifone tham gia chuyển đổi số lĩnh vực trung gian thanh toán với dịch vụ Mobile Money

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Hoàng Sinh Trường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số Mobifone về vấn đề "Mobifone tham gia chuyển đổi số lĩnh vực trung gian thanh toán với dịch vụ Mobile Money" tại Diễn đàn Tương lai chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 25/03/2021 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang