Ngân hàng số và lợi ích thu được từ đầu tư vào trải nghiệm (ROX)

Giới thiệu

Bài phát biểu của ông Đỗ Danh Thanh - Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Công nghệ, PwC Consulting Việt Nam về vấn đề "Ngân hàng số và lợi ích thu được từ đầu tư vào trải nghiệm (ROX)" tại Diễn đàn Tương lai chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 25/03/2021 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang