Những xu hướng hành vi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số và tài chính ngân hàng

Giới thiệu

Bài phát biểu của bà Đặng Thúy Hà - Giám đốc khu vực phía Bắc, Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam về vấn đề "Những xu hướng hành vi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số và tài chính ngân hàngtại Diễn đàn Tương lai chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 25/03/2021 tại Hà Nội.

Trở lại đầu trang