"Tài sản trí tuệ hiện nay hầu hết mới được bảo vệ mà ít được khai thác"

"Tài sản trí tuệ hiện nay hầu hết mới được bảo vệ mà ít được khai thác"

Bởi: Lý Gia Trang

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh- Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, tài sản trí tuệ là tài sản lớn đối với doanh nghiệp, không chỉ bảo vệ mà cần được khai thác. 

Nguồn:BCSI

Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Cục SHTT tổ chức mới đây tại hà Nội

ảnh 1

Sự kiện nhằm mục đích kết nối và phát huy sức mạnh của các chủ thể sáng tạo, nhà quản lý, doanh nghiệp và toàn xã hội nhằm khai thác, phát triển giá trị tiềm năng của tài sản trí tuệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14-6-2016 nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực của các chủ thể trong quá trình xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Trao đổi tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh cho rằng, tài sản trí tuệ là tài sản quý đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. 

"Các doanh nghiệp hiện đã quan tâm đến tài sản trí tuệ nên thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tài sản trí tuệ hiện nay hầu hết mới được bảo vệ mà ít được khai thác. Cần kết hợp khai thác để đem lại hiệu quả kinh tế"- PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh nói.

Chia sẻ quan điểm về giới trẻ khởi nghiệp, diễn giả Phan Hoàng Lan, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ cho rằng, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng có tiềm năng phát triển rất lớn.

Bà Lan nhấn mạnh: “để tăng cường hoạt động khai thác, phát triển tài sản trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được hiệu quả Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nghiên cứu các cơ chế chính sách đột phá về khoa học và công nghệ, khuyến khích các nhà khoa hoc, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng phát uy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao”.

BCSI
Trở lại đầu trang