- Các hoạt động nâng cao nhận diện thương hiệu

+ Lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp cho sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Lựa chọn đối tượng khách hàng cho sản phẩm.

- Cách thức xử lý khủng hoảng thương hiệu

+ Cách thức hành xử của doanh nghiệp trước tình huống khẩn cấp

+ Làm việc với truyền thông.

+ Định hướng luồng thông tin.

Kết quả hình ảnh cho tư vấn thương hiệu

 

- Nghiên cứu đánh giá thương hiệu

+ Giúp doanh nghiệp tìm được điểm khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được cấu trúc của thương hiệu.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp về nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

- Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

+ Doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Doanh nghiệp được tư vấn chiến lược khác biệt hóa, giúp thương hiệu tìm được điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

+ Doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu.

+ Doanh nghiệp định hướng được nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

+ Doanh nghiệp được cung cấp bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh.

- Tư vấn tái định vị thương hiệu

+ Doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Doanh nghiệp được tư vấn phân tích hiện trạng thương hiệu và định hướng chiến lược tái định vị thương hiệu.

+ Doanh nghiệp định hướng được nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

+ Doanh nghiệp được cung cấp bộ nhận diện thương hiệu mới hoàn chỉnh.

­- Tư vấn mở rộng thương hiệu

+ Giúp doanh nghiệp tìm được điểm khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được cấu trúc thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được tư vấn cách thức mở rộng thương hiệu.

+ Giúp doanh nghiệp định hướng được nền tảng thương hiệu cho các hoạt động truyền thông về sau.

- Tư vấn truyền thông thương hiệu

+ Doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Doanh nghiệp được tư vấn phân tích đánh giá hiện trạng thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được tư vấn thiết lập chiến lược truyền thông thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được cung cấp các thiết kế ấn phẩm truyền thông thương hiệu.

+ Doanh nghiệp được tư vấn đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông.

- Tư vấn chiến lược khác biệt hóa thương hiệu

+ Giúp doanh nghiệp hiểu được bối cảnh cạnh tranh của thị trường.

+ Giúp doanh nghiệp tìm được điểm khác biệt của mình so với đối thủ cạnh tranh.

+ Tư vấn cách thức để doanh nghiệp phát huy và truyền thông được điểm khác biệt của mình.

+ Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của thương hiệu và xây dựng nền tảng thương hiệu.

 

Mọi chi tiết cần tư vấn, hỗ trợ giải pháp xin liên hệ:

Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

Hotline: 024.62 9191 37

Di động : 0945301570

Email: info@bcsi.edu.vn

Website: www.bcsi.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 3, nhà C, nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trở lại đầu trang